fbpx

Reisregels

Reisregels

Versie 10/04/2020

1. Ongevallenverzekering

Het is verplicht om een reisverzekering te hebben die boulderongevallen dekt. Leden die geen reisverzekering hebben, mogen niet mee. Wel kunnen de volledige kosten voor de trip in rekening worden gebracht (zie afzeggen). Meer informatie over verzekeringen vind je op Reisverzekering.

 

2. Afzeggen

Opgeven en ingeloot worden, betekent meegaan. Houd dus jouw agenda bij de hand wanneer je inschrijft voor een UBoulder reis. Indien tijdig wordt afgezegd, minimaal 28 dagen van tevoren, hoeft de afzegger de deelnamekosten niet te betalen. Wordt er later afgezegd, dan moet de afzegger zelf een vervanger regelen of de deelnamekosten betalen evenredig aan de reeds gemaakte onkosten.

 

3. Leden houden zich aan lokale wet- en regelgeving

Leden houden zich aan de lokale wet- en regelgeving. Dit houdt in dat het verboden is om drugs of soft-drugs mee te nemen op iedere trip naar het buitenland. Ook bij het nuttigen van alcohol wordt de lokale wet- en regelgeving nageleefd. Daarnaast is het verboden om drugs of alcohol te gebruiken of onder invloed zijn van drugs of alcohol in de bus of auto of tijdens het klimmen.

 

4. Verkeersboetes

Wanneer, om wat voor reden dan ook, een verkeersboete wordt ontvangen, zal de bestuurder de kosten moeten vergoeden. Deze kan, in overleg, de kosten delen met de rest van de inzittenden van het busje. Hetzelfde geldt ook voor parkeerboetes.

 

5. Schade rijden

Wanneer er schade wordt gereden aan het busje, dient de bestuurder €50,- van het eigen risico te betalen. De rest van de schade wordt gedeeld door alle deelnemers van de betreffende klimtrip, tenzij het bestuur anders besluit. Het eigen risico bedraagt maximaal €275,- per schadegeval. Bij meerdere schadeconstateringen wordt 50% van de extra schadegevallen opgevangen door de Outdoor commissaris, tenzij het bestuur anders besluit.

 

6. Vergoeding eigen vervoer

Wie een eigen voertuig inbrengt ten behoeve van een door UBoulder georganiseerde reis, ontvangt een onkostenvergoeding van €0,04 per kilometer. Deze vergoeding wordt net als alle andere onkosten verrekend in Wie Betaalt Wat (zie Onkosten). Lease-auto’s vallen buiten deze regeling omdat men hier geen onderhoud- of verbruikskosten aan heeft.

Een uitzondering op de regel is de zomerweek. Dit vanwege het decentrale karakter van de trip.

 

7. Schade eigen vervoer

Wanneer er schade wordt gereden aan een ingebrachte auto, wordt er per voorval gekeken naar een passende oplossing. Er wordt gekeken naar directe verantwoordelijkheid van de bestuurder, een externe partij of slijtage. De rest van de schade wordt gedeeld door alle deelnemers van de betreffende klimtrip, tenzij het bestuur anders besluit.

 

8. Boodschappen

De Outdoor commissaris kiest een aantal deelnemers dat boodschappen gaat doen voor de UBoulder reis. Zie de informatiemail voorafgaand aan reis.

 

9. Busje ophalen en terugbrengen

De Outdoor commissaris verdeelt deze taken willekeurig, aan de hand van de gegevens wie er een rijbewijs en tijd hebben. Zie de informatiemail voorafgaand aan de trip.

 

10. Taarten bakken

Het staat de leden, die vooraf aan het weekend geen taak hebben gekregen, vrij om een taart te bakken. Hier staat geen beloning tegenover behalve dat iedereen je heel aardig vindt.

 

11. Onkosten

 

Door leden gemaakte onkosten, ten behoeve van de reis, worden door alle deelnemers van de reis. Onkosten dient met zelf bij te houden via Wie Betaalt Wat. Bewaar hiervoor de bonnetjes. Persoonlijke aankopen en onkosten vallen niet onder de regeling.